Skip to main content

Koulutus - Drupal perusteet

Moanan Drupal koulutus on siirtynyt vuoden 2010 alusta Mearralle. Lisätietoja laajemmasta kurssitarjonnasta Mearran sivuilta.

Drupalin perusteet -kurssi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat omaksua nopeasti ja tehokkaasti kattavan osaamisen Drupalin perusteista. Kurssilla opetetaan Drupalin peruskonseptit, normaali käyttö ja ylläpito. Tutustumme sekä Drupalin ytimeen että yleisimpiin sen kanssa käytettyihin moduuleihin. Kurssin jälkeen osallistuja pystyy itsenäisesti asentamaan Drupalin ja konfiguroimaan sen käyttöönsä valmiita ominaisuuksia käyttäen.

Kurssilla sivutaan lyhyesti myös teemojen räätälöintiä ja omien moduulien toteutusta. Kurssin osallistujilta ei kuitenkaan oleteta ohjelmointikokemusta.

Kurssi rakentuu tekemisen ympärille pelkän kuuntelun ja katsomisen sijaan. Eri ominaisuuksia katsotaan ensin esittelynä ja demoina siirtyen välittömästi sen jälkeen käyttämään niitä itse. Kurssilla opetellaan Drupal pienissä hallittavissa paloissa rakentaen aina jo aikaisemmin opitun päälle vähän kerrallaan. Kurssilaisilla on riittävästi aikaa myös itsenäisesti testata ja kysellä Drupalin ominaisuuksista harjoituksien ohessa. Kurssikoot pidetään pieninä kouluttajien määrään nähden, jotta henkilökohtaista ohjausta olisi tarjolla riittävästi.

Kurssiosallistujilla tulee olla mukanaan kannettava tietokone, jolla he pystyvät liittymään kurssilla käytettävään langattomaan verkkoon. Kannettavalla osallistuja voi käyttää itselleen tuttua ympäristöä Drupalin konfigurointiin, eikä uuden ympäristön käyttöön tarvitse varata aikaa. Kaikki kurssin harjoitukset tehdään paikallisessa verkkoympäristössä jossa jokaiselle osallistujalle on varattuna oma Drupal-ympäristö. Kurssin aikana on myös mahdollista asentaa ohjatusti kannettavalle oma paikallinen Drupal kehitysympäristö.

Osallistujilta oletetaan sujuvaa englannin luetun ymmärtämistä. Osa kurssimateriaaleista, suositeltavat kurssikirjat sekä valtaosa käytetyistä referenssimateriaaleista ovat englanninkielistä.

Kurssin kohderyhmät

  • Drupal käyttäjät
  • Drupalin soveltuvuutta arvioivat henkilöt
  • Drupal-palveluiden ostajat
  • Drupaliin tutustuvat ylläpitäjät
  • Drupaliin tutustuvat kehittäjät

Kurssin aikataulu

Aikataulu on suuntaa-antava, ja se elää jonkin verran jokaisella kurssilla. Oppilaat voivat halutessaan käyttää myös kurssin taukoja tehtävien harjoitusten viimeistelyyn tai omatoimiseen harjoitteluun.

Kello Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3
09:30-10:00  
Aamiainen
10:00-12:30   Intro
Taustaa
Toimintaympäristö
Harjoitus 1 - Drupalin asennus
Keskeiset käsitteet
Harjoitus 4 - Perussivuston viimeisteleminen
Sisällön tyypit ja näkymät
Avustavat työkalut
Yhteisölliset ominaisuudet
Harjoitus 7 - Käyttäjäprofiilien, ryhmien ja oikeuksien määrittely
12:30-13:30  
Lounas
13:30-15:00   Harjoitus 2 - Drupalin käyttöliittymään tutustuminen
Yksinkertainen sisällönhallinta
Harjoitus 3 - Yksinkertaisen sivuston rakentaminen
Harjoitus 5 - Omat sisältötyypit ja näkymät Tarkennetut käyttöoikeudet
Teemat
Moduulit
15:00-15:30  
Kahvi
15:30-17:00   Sisällönhallintaa tukevat ominaisuudet Muotoilut ja kuvat
Harjoitus 6 - Kuvien käsittely ja tekstin muotoilu
Yleisimmät lisäominaisuudet
Tuotantoympäristöt (valinnainen)
Harjoitus 8 - Omien moduulien ja teemojen kokeileminen